Wilma Abelman Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 4-6 7908 MA Hoogeveen 06-207 308 99
Psychotherapie praktijk Wilma Abelman Mensinge 9 9471 HV Zuidlaren 06-523 270 79

Mijn naam is Wilma Abelman

Welkom op mijn website

In 1984 ben ik afgestudeerd in de klinische- en ontwikkelingspsychologie aan de universiteit van Utrecht. Vervolgens heb ik in een eerstelijnspraktijk te Utrecht samengewerkt met huisartsen. Daarnaast heb ik gedurende acht jaar op de revalidatie afdeling van een ziekenhuis te Rotterdam gewerkt als revalidatie psycholoog.
Tegenwoordig heb ik mijn eigen praktijk als vrijgevestigd klinisch psycholoog. Ik werk in het Gezondheidscentrum De Weide in Hoogeveen en ik heb een praktijk in Zuidlaren.

Als eerstelijns psycholoog (basis GGZ) heb ik mij verder gekwalificeerd tot tweedelijns psycholoog (specialistische GGZ). Naast een aantal opleidingen in EMDR, ACT, Focussen, Schematherapie en neuropsychologie, volgde ik diverse diagnostiek opleidingen en de opleiding tot Persoons Gericht Psychotherapeut. Vanaf 2009 ben ik mij steeds meer gaan interesseren in het Boeddhisme . Dit leidde ertoe dat ik in 2011 een driejarige opleiding aan de School voor Zijns oriëntatie begon te Utrecht. In deze opleiding worden psychotherapeutische kennis en oosterse spiritualiteit bij elkaar gebracht. Sindsdien ben ik mij blijven ontwikkelen op dat pad, onder meer door trainingen te volgen bij Larijs Trainingen in Zutphen. Ik ga regelmatig op retraite. De trainingen en retraites raken mij diep en dit werkt zowel door in mijn werk als psychotherapeut als in mijn persoonlijk leven.

Visie

Uitgangspunt van iedere behandeling is gelijkwaardigheid en verzoening. Verzoening met jezelf en met het leven zoals het zich bij jou ontvouwt. De kwaliteit van het contact is daarbij heel belangrijk. Begrepen worden en gezien worden is essentieel om jezelf te begrijpen en te zien en zo jezelf te (leren) vertrouwen in wie je ten diepste bent. Het is mijn passie mijn cliënten te helpen contact te maken met hun eigen wijsheid en met compassie naar het leven te kijken. Vanuit dit basisvertrouwen kun je groeien en jezelf ontwikkelen. In mijn behandeling ligt er een belangrijk accent op deze houding van (zelf)compassie.

Werkwijze en wachttijden

In mijn praktijk behandel ik uitsluitend volwassen cliënten. Meestal komt u op verwijzing van uw huisarts maar u kunt zich ook rechtstreeks aanmelden. Een verwijsbrief van de huisarts is echter altijd noodzakelijk.
Vervolgens vindt er een intake plaats waarin ik met u naga welke vragen/zorgen u hebt. Wanneer we het erover eens zijn dat er een klik is, besluit ik in overleg met u welke behandeling het beste past. Doorgaans is er sprake van een wachttijd tussen het moment van aanmelding en start van de behandeling. Lees hier meer over wachttijden.

Kwaliteit

Als klinisch psycholoog sta ik ingeschreven in het BIG register onder nummer 49051592935.
Ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-vrijgevestigden. Mijn praktijk wordt iedere vijf jaar gevisiteerd. Lees hier meer over de kwaliteitseisen waaraan ik me heb geconformeerd.
Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (lvvp.info voor cliënten) en val derhalve onder het klacht- en tuchtrecht van deze beroepsvereniging. Lees hier meer over klachten en geschillen en lees hier mijn privacy statement.

Omdat ik als klinisch psycholoog automatisch ook GZ-basis psycholoog ben, heb ik met de meeste verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten in zowel de basis- als de specialistische GGZ.
Hierdoor is het mogelijk om op grond van uw problematiek en de persoon die u bent, samen met u een keuze te maken wat voor behandeling het beste bij u past. Soms is dat een concrete benadering die vooral gericht is op uw klachten, maar het kan ook zijn dat u beter gebaat bent bij een meer inzichtgevende behandeling.

Mindfulness- en compassietrainingen

Samen met een collega geef ik compassietrainingen. Om aan een compassietraining deel te nemen is het wel gewenst om ervaring te hebben met mindfulness. U kunt voor meer informatie hierover bij mij terecht.

Tarieven

U leest hier met welke met welke zorgverzekeraars ik contracten heb afgesloten.
De behandeling van psychische klachten wordt vergoed vanuit de basisverzekering die is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. U leest er hier meer over.

Contactgegevens

Wilma Abelman
Gezondheidscentrum De Weide
De Zaaier 4-6
7908 MA Hoogeveen
06-207 308 99
www.deweide.nl

Waarneming:
E.J. Rustige
e.j.rustige@gmail.com
06-207 308 99

 

Psychotherapie praktijk Wilma Abelman
Mensinge 9
9471 HV Zuidlaren
wilma.abelman@planet.nl
06-523 270 79